Dijkvak 12g

In onderstaande kaart zijn de ingrepen voor dijkvak 12g te zien.  Voor een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking  en de stand van zaken van de ontwikkelkansen: klik hier

Interactieve kaart