Dijkvak 5e

In onderstaande kaart zijn de ingrepen voor dijkvak 5e te zien.  Voor een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking  en de stand van zaken van de ontwikkelkansen: klik hier