Omgevingsvergunningen

Voor het bouwen van de langsconstructies in de dijk, voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij monumenten en voor het kappen van bomen is een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunningen worden verleend door de twee gemeenten West Betuwe en Gorinchem. Via de onderstaande knoppen kunt u de Omgevingsvergunningen van beide gemeenten inzien.

Voor alle bijlagen die horen bij de Omgevingsvergunning West Betuwe zie de bijlagenlijst.

Voor alle bijlagen die horen bij de Omgevingsvergunning Gorinchem zie de bijlagenlijst.

Voor aanpassingen rond het archeologische monument Frissestijn is een vergunning aangevraagd bij de Rijksdienst voor cultureel erfgoed (RCE).

In de volgende paragrafen wordt meer informatie gegeven over de onderdelen bouw, monumenten en kappen en over het archeologisch monument. Hierin wordt verwezen naar stukken en bijlagen die bij de vergunningaanvragen horen. Een compleet overzicht van alle bijlagen bij de vergunningen vindt u via het menu Bijlagen. De Nota van antwoord is bijgevoegd via de link.