Ontgrondingsvergunningen

In drie uiterwaarden, De Woelse Waard, de Herwijnense Bovenwaard en de Crobsche Waard, worden graafwerkzaamheden (ontgrondingen) uitgevoerd. De vergravingen in deze uiterwaarden dienen verschillende doelen op het gebied van riviercompensatie, natuurcompensatie, het leveren van gebiedseigen grond voor de dijkversterking en het leveren van recreatieve meerwaarde voor de omgeving. Zie voor de alternatievenafwegingen die zijn gemaakt voor deze uiterwaarden en de effecten op de omgeving het hoofdstuk 6 van het MER. Naast de uiterwaarden wordt ook de dijk afgegraven, met name op locaties waar de dijk buitenwaarts wordt versterkt.

Voor het uitvoeren van ontgrondingen in de uiterwaarden of het afgraven van de dijk is in veel gevallen een ontgrondingsvergunning nodig. De regels voor het aanvragen van een ontgrondingsvergunning verschillen per provincie. In Zuid-Holland is een ontgrondingsvergunning aangevraagd voor de ontgronding van de Woelse Waard en het afgraven van de dijk. In Gederland is een ontgrondingsvergunning aangevraagd voor de Crobsche Waard en de Herwijnense Bovenwaard. Via de onderstaande knoppen zijn de vergunningen in te zien.

Voor de bijlagen die horen bij de Ontgrondingsvergunning Crobsche Waard zie de bijlagenlijst.

Voor de bijlagen die horen bij de Ontgrondingsvergunning Herwijnense Bovenwaard zie de bijlagenlijst.

Voor de bijlagen die horen bij de Ontgrondingsvergunning Woelse Waard zie de bijlagenlijst.

In de volgende paragrafen worden de ontgrondingsvergunningen in respectievelijk Zuid Holland en Gelderland uitgewerkt. Hierin wordt verwezen naar stukken en bijlagen die bij de vergunningaanvragen horen. Een compleet overzicht van alle bijlagen bij de vergunningen vindt u via het menu Bijlagen. De Nota van Antwoord is te vinden via de link.