Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Welkom op de website met de digitale documenten die horen bij dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Om de dijkversterking mogelijk te maken zijn een projectplan Waterwet, een Milieueffectrapport en twee bestemmingsplannen vastgesteld en diverse vergunningen verleend.

Het iReport wordt tussen 22 en 24 februari omgezet van ontwerp versie naar de definitieve versie. Tussen deze periode is dit iReport niet bereikbaar. Vanaf 25 februari kunt u op deze site weer terecht om de definitieve versie van het iReport in te zien.