Welkom op de website met de digitale documenten die horen bij de terinzagelegging voor dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Om de dijkversterking mogelijk te maken zijn een ontwerp projectplan Waterwet, Milieueffectrapport, twee ontwerp bestemmingsplannen en diverse vergunningaanvragen opgesteld. Deze vindt u in de balk bovenaan deze pagina. Als u niet het hele rapport wilt lezen kunt u hieronder de belangrijkste vragen over de dijkversterking vinden. Klik op de vragen voor een antwoord.

Komt u er niet uit? Klik dan op deze link voor een instructievideo, of rechtsboven op ‘Help’. Hier vindt u een uitgebreide uitleg over de werking van dit digitale rapport.

In het rapport worden veel ‘vaktermen’ gebruikt. Daarom is er een verklarende woordenlijst opgesteld. Klik hier voor deze woordenlijst.

De meest gestelde vragen

Op naar een veilige en leefbare dijk!

In een rivierdelta is de waterveiligheid nooit af. Na de hoogwaters in 1993 en 1995 zijn projecten uitgevoerd om dijken te versterken en de rivier meer ruimte te geven. Voor de langere termijn zijn deze ingrepen niet voldoende.

De rivierdijken, dus ook de Waaldijk tussen Gorinchem en Waardenburg, moeten voldoen aan een nieuwe wettelijke norm. De dijk is op dit moment gebaseerd op een veiligheidsnorm uit de jaren negentig. In de afgelopen jaren zijn er veel meer bewoners en bedrijven in het gebied achter de dijken gekomen. In januari 2017 is een nieuwe veiligheidsnorm van kracht geworden die recht doet aan de bewoners en de waarden in het gebied. Met de huidige dijk is dit gebied 'onderverzekerd'. Daarom moet de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg (GoWa) worden versterkt. Het gaat om circa 23 kilometer. Aangrenzende dijkvakken worden (indien noodzakelijk) versterkt in het kader van andere dijkversterkingsprojecten.

Om de dijkversterking mogelijk te maken zijn een projectplan Waterwet, Milieueffectrapport, twee bestemmingsplannen en diverse vergunningaanvragen opgesteld. Deze zijn in te zien via de tabbladen bovenin deze pagina.

Door op een van bovenstaande vragen te klikken komt u direct op een betreffend onderdeel in één van deze producten terecht waar u het antwoord vindt.

Om voor ieder stukje van de dijk een passend ontwerp voor de dijkversterking te kunnen maken zijn verschillende alternatieven voor versterking onderzocht. Hiertoe is de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg opgedeeld in 51 dijkvakken die elk min of meer uniform zijn. Daarnaast zijn er vier uiterwaarden, waar compensatie voorzien is, integraal meegenomen in de plannen voor de dijk. Het uiteindelijke ontwerp van de dijk en de uiterwaarden is weergegeven in onderstaande kaart. Met de '+' is het mogelijk om in te zoomen. Via onderstaand icoontje is de legenda te raadplegen:

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheids richtlijnen.

Interactieve kaart (Esri)