Kaartenbijlagen (kaartatlas)

Kaartenbijlage

paragraaf

 

nr

naam titel kaart

PPWW

MER

papier

1

VKA kaart

3.2

3.2, 3.3.6

 

2

Plankaart (dijkontwerp + uiterwaarden)

4.1

4,1

A0

3

Dempingen in verband met piping (ingreep piping)

4.2.4

 

A3

4

Dijkontwerp

4.3.1, 4.4.X

4.4.X

A3

5

Maatregelen - Watersysteem

4.3.4

 

A3

6

Verleggingstracés K&L

4.3.5

 

A3

7

Woongenot en bebouwing

5.3

5.4.2

A3

8

Dijklandschap en tracé

5.4

5.5.2

A3

9

Recreatie en medegebruik

5.5

5.6.2

A3

10

Nieuwe snelheidslimieten op de dijk

5.7

5.8.2

A3

11

Geluidshinder tijdens uitvoering

5.8.1

5.9.1

A3

12

Hinder tijdens uitvoering - trillingen

5.8.2

5.9.2

A3

13

Kans op schade door trillingen

5.8.2

5.9.2

A3

14

Cultuurhistorische elementen

5.9

5.10.1, 5.10.2

A3

15

Archeologische verwachtingswaarden na booronderzoek

5.10

5.11.2

A3

16

Ruimtebeslag NNN gebied

5.12

5.13.2

A3

17

(mogelijke) effecten op beschermde soorten

5.12

5.13.2

A3

18

Ontwerpmaatregelen soortenmanagementplan

5,12

5.13.2

A3

19

Inrichtingsplan Crobsche Waard maatregelenkaart

6.2.3

6.2.7

A1

20

Inrichtingsplan Herwijnense Bovenwaard maatregelenkaart

6.3.3

6.3.7

A1

21

Inrichtingsplan Woelse Waard: maatregelenkaart.

6.5.3

6.5.7

A1

22

Inrichtingsplan Heuff terrein: maatregelenkaart.

6.4.3

6.4.

A3

23

Niet gesprongen explosieven

7.5

 

A3

24

Bestaande waardenkaart

 

5.5.1

A1

25

Bodem kaart

 

5.12.1

A3

26

Beschermde soorten kaart

 

5.13.1

A3

27

Bestaande houtopstanden

 

5.13.1

A3

28

kapvergunningplichtige bomen

vergunningen

 

A3

29

Loslocaties, transportwegen, bouwzones, depots

7.3.1

4.5.3.1

A3

30

Overzicht uiterwaardenpark

4.1.4 & 6.1

 

A1

31

Constructiezones

vergunningen

 

A3

32

Ontgrondingenkaart Crobsche waard

vergunningen

 

A3

33

Ontgrondingenkaart Herwijne

vergunningen

 

A3

34

Ontgrondingenkaart Woelse waard

vergunningen

 

A3

35

Ontwerpdijk te verwijderen

  

A0

36

Ontwerpdijk te handhaven

  

A0

37

Ontwerpdijk beheerstroken

  

A0

38

Ontwerpdijk Beschermingszones

  

A0