8. Beschikbaarheid van gronden en schaderegeling

Dit hoofdstuk gaat in op beleid met betrekking tot grondeigendommen, het grondaankoopplan en planschade en nadeelcompensatie.