2.2.1 Onze dijk veilig en leefbaar

Al vanaf 2014 zijn bewoners betrokken bij het ontwerp van de nieuwe dijk. In zogenaamde ensemblewerkgroepen zijn wensen en aandachtspunten voor het ontwerp van de dijk geïnventariseerd en is bestuurlijke aandacht hiervoor gevraagd. Dit heeft geleid tot een lijst met ontwikkelkansen die in de verkennings- en de planuitwerkingsfase verder onderzocht zijn. Daarnaast is een klankbordgroep in het leven geroepen, die advies geeft aan een ambtelijke en een bestuurlijke begeleidingsgroep. 

In onderstaand figuur is de hoofdlijn van het participatieproces weergegeven. Klik op de tekstbalonnetjes voor een nadere toelichting. In hoofdstuk 10 wordt het participatieproces nader toegelicht. In hoofdstuk 4.4 is per dijkvak een factsheet toegevoegd. Hierin is per dijkvak beschreven wat de ontwikkelkansen zijn en hoe de ontwikkelkansen zijn ingevuld. 

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Figuur 2.11  Participatieproces dijkversterking Gorinchem-Waardenburg