Bijlagen bij Omgevingsvergunning Gorinchem

Aanvraagformulier

Monumentfactsheet grenspaal Merwededijk

Monumentfactsheet courtine VIII-IX met ravelijn

bijlage B1 overzichtstekening constructies

bijlage B3 kadastrale percelen (vervallen)

bijlage B 3.1 Kadastrale perceelnummers

bijlage C1.1, vergunningsplichtige bomen

bijlage B2.1 kaarten constructies nr. 1 t/m 7

bijlage C Situatietekening kappen,  kaartblad 7/8 en 8/8