Bijlagen bij Omgevingsvergunning West Betuwe

Aanvraagformulier

Bijlagen monumenten:

 • Monumentfactsheet GM Terrein huis Nieuw Klingelenburg 2a

 • Monumentfactsheet GM Grenspaal Haaften/Tuil 3b

 • Monumentfactsheet GM grenspaal Haaften-Hellouw 5c

 • Monumentfactsheet RM boerderij Waalbandijk 115 5d

 • Monumentfactsheet RM Kasteelterrein Frissestijn 7f

 • Monumentfactsheet RM Peilhuisje 8a

 • Monumentfactsheet RM restant Tankversperring (bij Fort Vuren) 10b

 • Monumentfactsheet RM Fortaanleg Fort Vuren 11a

 • Monumentfactsheet RM Herwijnense Uitwateringssluis 11a

 • RCE aanvulling advies 137945, datum 30-03-2020

 • Advies provincie Gelderland, datum 01-04-2020

 • Advies welstand- en monumentencommissie, datum 18-03-2020

 • Eindadvies RCE Dijkversterking, datum 07-04-2020

 • Pre advies peilschaalhuisje Herwijnen, datum 19-02-2020

 • Uitvoeringsvoorschriften ten behoeve van duurzame instandhouding cultuurhistorische waarden

 • Achtergrondrapport Archeologie

Bijlagen Bouwen:

Bijlagen Kappen: