Bijlagen bij Ontheffing Wet natuurbescherming (soorten)

De nummers tussen haakjes verwijzen naar de ter-inzage stukken die genoemd zijn in de ontwerp Ontheffing Wet natuurbescherming (soorten). Alle hieronder genoemde kaarten zijn ook te raadplegen via de interactieve en inzoombare kaartenatlas.

Aanvraagformulier (03216257)

Kaart effectbeoordeling soorten (03216258), zie voor een interactieve versie Ontheffing wet natuurbescherming

Kaart maatregelen (03216259), zie voor een interactieve versie Ontheffing Wet natuurbescherming

 Soortenkaart amfibieën (03216260)

 Soortenkaart dwergvleermuizen (03216261)

 Soortenkaart planten (03216262)

Soortenkaart vissen en insecten (03216265)

Soortenkaart dwergvleermuizen (03216266)

Soortenkaart vogels (03216267)

Soortenkaart zoogdieren (03216268)

Vliegroutes vleermuizen (03216269)

i-report Soortenontheffing (03216270)

Soortenmanagementplan deel I (03216271)

Soortenmanagementplan deel II (03216272)

Memo nadere informatie beschermde soorten