Monumentenvergunning Gorinchem

De dijkversterking brengt werkzaamheden en aanpassingen met zich mee in de nabijheid van de volgende monumenten:

Dijkvak

plaats

monument

gemeentelijk / rijks

eigenaar

reden vergunning

meer info

13d

Gorinchem

Grenspaal Merwededijk

rijks

WSRL

Verwijderen voor aanvang werkzaamheden. Terugplaatsen op dezelfde positie t.o.v. de dijk na afronding werkzaamheden.

klik hier voor de achtergrond informatie

14b

Gorinchem

Courtine Dalembolwerk

rijks

WSRL/gemeente

Om het aanzicht van de vesting zoveel mogelijk intact te houden wordt de dijk versterkt met behulp van een diepwand. Hierdoor blijft de slanke vorm van de dijk intact en daarmee het beeld van de vesting. Het ravelijn wordt weer zichtbaar gemaakt door de bosjes te verwijderen en de contouren opnieuw te profileren.

klik hier voor de achtergrond informatie

Van deze monumenten is in het vooroverleg met de gemeente vastgesteld dat voor de aanpassingen een Omgevingsvergunning monument nodig is.

Indien noodzakelijk wordt een Omgevingsvergunning monument aangevraagd voor het onderhouden, restaureren, veranderen of slopen van monumenten. Hieronder zijn de vragen uit het betreffende aanvraagformulier behandeld.

Locatie / Kadastraal perceelnummer

Adresgegevens zijn opgenomen in de tabel, De kadastrale gegevens zijn opgenomen in de betreffende factsheets.

Eigendomssituatie

De eigendomssituaties zijn opgenomen in de bovenstaande tabel.

Waar gaat het om? (rijks, provinciaal, gemeentelijk) (gebouwd, aangelegd, archeologisch)

Zie hiervoor de factsheets

Wat is het monumentnummer?

Zie hiervoor de factsheets

Wat is de naam van het monument?

Zie hiervoor de factsheets

Gaat u het monument geheel of gedeeltelijk slopen?

Geen van de monumenten worden geheel of gedeeltelijk gesloopt

Waarom wilt u gaan slopen?

n.v.t.

Wat is de sloopmethode?

n.v.t.

Welke materialen komen vrij bij de sloopwerkzaamheden en in welke hoeveelheden?

n.v.t.

Is er sprake van een functiewijziging van het monument?

Nee

Wat wordt de toekomstige functie van het monument?

De bestaande functies blijven behouden

Aan welke onderdelen van het monument gaat u werkzaamheden uitvoeren?

Zie de factsheets voor de relatie tussen de dijkversterking en het betreffende monument.