Houtopstanden

Langs de dijk liggen enkele houtopstanden die vallen onder de criteria voor het doen van een melding in het kader van de Wet natuurbescherming (voormalige Boswet). Voor een deel overlappen deze houtopstanden met NNN-gebied en worden deze via de NNN-compensatie gecompenseerd. De noodzakelijke meldingen worden in een later stadium gedaan omdat deze uiterlijk 6 maanden voor de geplande kap kunnen worden gedaan.