Ontgrondingsvergunningen

In drie uiterwaarden, De Woelse Waard, de Herwijnense Bovenwaard en de Crobsche Waard, worden graafwerkzaamheden (ontgrondingen) uitgevoerd.

Zuid-Holland

Voor het afgraven van de bestaande dijk en de ontgrondingen in de Woelse Waard geldt, in het kader van de Ontgrondingenverordening provincie Zuid-Holland, een vrijstellingsgrond aangezien deze ontgrondingen worden uitgevoerd ten behoeve van het

Gelderland

Voor het graven van de geulen in de Herwijnense Bovenwaard en in de Crobsche Waard is een ontgrondingsvergunning nodig.

Omgevingsvergunningen

Voor het bouwen van de langsconstructies in de dijk, voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij monumenten en voor het kappen van bomen is een omgevingsvergunning nodig.

Bouwvergunningen

Voor de langsconstructies die onderdeel uitmaken van de dijkversterking GoWa wordt een omgevingsvergunning voor bouwen aangevraagd bij de gemeente waarin de constructies liggen.

Monumenten

Bij de dijkversterking vinden ingrepen plaats nabij een aantal monumenten. Hiervoor is een Omgevingsvergunning monument benodigd. De Omgevingsvergunning monument wordt afgegeven door de gemeente waarin het monument ligt.

Monumentenvergunning West Betuwe

De dijkversterking brengt werkzaamheden en aanpassingen met zich mee in de nabijheid van de volgende monumenten:

Monumentenvergunning Gorinchem

De dijkversterking brengt werkzaamheden en aanpassingen met zich mee in de nabijheid van de volgende monumenten:

Monumentenvergunning archeologisch monument

In het projectgebied liggen twee  terreinen - de terreinen van de voormalige kastelen Wadestein en Frissestijn -  die zijn aangewezen als archeologisch rijksmonumenten.

Kappen

Uitgangspunt in het ontwerp van de dijk is steeds geweest om bomen zoveel mogelijk te sparen, door bijvoorbeeld met de ligging van de nieuwe dijk rekening te houden met bestaande bomen.

Toon meer resultaten