Monumenten

Bij de dijkversterking vinden ingrepen plaats nabij een aantal monumenten. Hiervoor is een Omgevingsvergunning monument benodigd. De Omgevingsvergunning monument wordt afgegeven door de gemeente waarin het monument ligt.