10.1 Participatieproces

De voorbereiding voor de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg is in 2014 gestart. Het waterschap had voor ogen dat de dijk als een op maat gemaakt pak zou moeten gaan passen in de omgeving, rekening houdend met de wensen en visies van alle relevante partijen. Hiervoor is zogenaamde Spoorboekje Participatie opgesteld. Dit spoorboekje is een hulpmiddel om het participatieproces van de voorbereiding en uitvoering van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg transparant te laten verlopen richting de omgeving (ensemblewerkgroepen en klankbordgroep), bevoegde gezagen (ambtelijke- en bestuurlijke begeleidingsgroepen) en de daarmee samenhangende communicatiestructuur.

Dit is voorgesteld als twee treinen die op treinstations tegelijkertijd stoppen; de stoomtrein stond model voor participanten en de sneltrein voor de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. De treinstations waren een synoniem voor de producten die tijdens het ontwerpproces van de nieuwe dijk worden geleverd zoals de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, voorkeursalternatief en Definitief Ontwerp.

Voor de ensemblewerkgroepen, bewoners die rondom een deel van de dijk meedenken over de inrichting van de nieuwe dijk en zijn omgeving, was het eerst de uitdaging om elkaar beter te leren kennen en daarna een visie op de dijk te ontwikkelen. Zij kwamen langzaamaan op stoom en door het ingezette proces konden zij tijdig snelheid ontwikkelen om samen met de sneltrein op hetzelfde tijdstip op de stations aan te komen. De trein blijft immers rijden; het gaat er om waar en wanneer iedereen in- en uitstapt.

Toen vervolgens in 2017 de Graaf Reinaldalliantie werd opgericht is, is deze vorm van participatie doorgezet in het vervolgtraject.

Binnen het geschetste proces is ‘Participatie voor publicatie’  het motto. Voordat er documenten ter inzage gaan of worden goedgekeurd door het bevoegd gezag worden eerst de belanghebbenden geïnformeerd over de gemaakte stappen. Bovendien wordt ook intensief informatie opgehaald. Dat gebeurt zeer lokaal, door middel van keukentafelgesprekken, maar ook op grotere schaal door middel van de ensemblewerkgroepen.

Vanaf 16 januari 2018 is er voor iedereen die geïnteresseerd is in de voortgang van het project of vragen heeft over de dijkversterking een informatieruimte beschikbaar in het alliantiekantoor. Elke dinsdagmiddag is een omgevingsmanager beschikbaar om vragen te beantwoorden. Hier wordt geregeld gebruik van gemaakt.

In onderstaande afbeelding ziet u wanneer participatiemomenten hebben plaatsgevonden. De tekstballonnen in de tijdbalk staan symbool voor een participatiemoment. Klik op de tekstballonnen voor meer informatie. De oranje blokken geven aan welke documenten formeel ter inzage worden gelegd (NRD, OPWW, MER). Daarnaast is het Voorkeursalternatief formeel vastgesteld door het College van Dijkgraaf en Heemraad. Dit was echter geen formeel reactiemoment in het proces.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve visual (Genially)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Figuur 10.1 Participatieproces