Dijkvak 7g

In onderstaande kaart zijn de ingrepen voor dijkvak 7g te zien.  Voor een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking  en de stand van zaken van de ontwikkelkansen: klik hier