4.3.7 Lokale variantenafwegingen

Op enkele locaties langs de dijk hebben lokale variantenafwegingen plaatsgevonden. Dit betreft de afweging voor wat betreft het peilschaalhuisje, dijkvak 10a en Kerkewaard.

Peilschaalhuisje

In dijkvak 8a is gekozen voor een buitenwaartse versterking om zo het binnendijkse dijklint te kunnen sparen. Aan de buitenzijde van de dijk bevindt zich het Peilschaalhuisje. Dit is een Rijksmonument dat in directe verbinding met de rivier staat. Wanneer de dijk buitenwaarts versterkt wordt, kan het Peilschaalhuisje niet behouden blijven op de huidige locatie. Daarom is - op verzoek van de stichting Peilschaal, de gemeente West Betuwe en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed - gezocht naar een manier om het Peilhuisje op een waardige manier te behouden. Hierbij zijn drie varianten onderzocht:

    1. Het Peilschaalhuisje behouden op de huidige locatie, de dijk achter het peilhuisje om leggen. Verlenging van het aanvoersysteem onder de dijk is noodzakelijk om het peilhuisje functioneel te houden. Er is een kistdam nodig die fungeert als waterkering om de verlenging van de leiding onder de dijk mogelijk te maken. 

    2. Peilschaalhuisje mee verplaatsen met de dijk. De gemetselde put onder het huisje gaat mogelijk verloren.

    3. Peilschaalhuisje op de huidige buitendijkse locatie inpassen door toepassen van een verticale constructie en het lokaal toepassen van een binnenberm.

Bij de afweging van deze drie varianten zijn onderstaande uitgangspunten gehanteerd:

  • het Peilschaalhuisje moet blijven functioneren

  • De waterput is onderdeel van het monument

  • De relatie van de peilschaalhuisje en omgeving moet in stand blijven, dit wil zeggen dat het peilschaalhuisje buitendijks moet blijven staan. Hiermee valt variant 1 af.

In overleg met de Stichting peilschaal en de bevoegde gezagen (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Gemeente West Betuwe en Provincie Gelderland) wordt momenteel een integrale afweging gemaakt.

Dijkvak 10a

In paragraaf 3.3.6 staat de afweging voor een voorkeursvariant voor de dijkversterking in dijkvak 10a beschreven.

Kerkewaard

In paragraaf 3.3.6 staat de afweging voor een voorkeursvariant voor de dijkversterking in dijkvak 3a t/m 3d (Kerkewaard) beschreven.