9. Legger, beheer en onderhoud

Dit hoofdstuk gaat in op de benodigde aanpassingen van de legger en beheer van de waterkering en uiterwaarden.