4.1.5 Wonen aan de dijk

De uiteenlopende dijklinten bij onder andere Dalem, Zeiving, Herwijnen en Hellouw zijn alle ingepast. De dijkversterking vindt hier buitendijks plaats waardoor de bestaande woningen ingepast kunnen worden. Daarnaast zijn er twee locaties waar een ambitie ligt voor woningontwikkelingen door derden. Binnen de dijkversterking wordt deze ontwikkeling niet onmogelijk gemaakt. Het projectplan Waterwet bestemt deze woningen echter niet. Het gaat om de volgende locaties:

  • In Vuren in combinatie met de uitwerking van Heuffterrein

  • In Haaften langs de Crobsche Waard

Figuur 4.15 Mogelijke nieuwe dijklinten