Dijkvak 2a

In onderstaande kaart zijn de ingrepen voor dijkvak 2a te zien.  Voor een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking  en de stand van zaken van de ontwikkelkansen: klik hier