7.3 Aanvoer en hergebruik materialen en bereikbaarheid

Om het project te realiseren moet materiaal en materieel worden aangevoerd. In deze paragraaf wordt omschreven waar materialen vandaankomen, wat voor materieel er wordt gebruikt en hoe wordt omgegaan met aanvoer en hergebruik van materialen en met de bereikbaarheid.

Figuur 7.7  Foto van een loslocatie