5.8.3 Bereikbaarheid

De weg moet in veel dijkvakken op de schop en er zal werkverkeer over de dijk rijden. Om de dijkversterking goed en veilig uit te kunnen voeren, wordt de weg op de dijk tijdens de realisatie daarom afgesloten voor doorgaand verkeer. Er worden omleidingsroutes ingesteld. Deze zullen veelal via de N830 lopen.

Woningen en percelen aan de dijk zullen tijdens de realisatie moeilijker bereikbaar zijn. De perceeleigenaren langs de dijk kunnen tijdens de werkzaamheden mogelijk tijdelijk niet per auto bij hun perceel komen. Dit wordt vooraf afgestemd en er wordt gezocht naar een oplossing, bijvoorbeeld door een locatie aan te wijzen waar men tijdelijk kan parkeren. Buiten werktijden en tijdens het inklinken/zetten van de dijk is de weg open voor bestemmingsverkeer of is er een tijdelijke ontsluiting geregeld.

Hulpdiensten moeten te allen tijde ter plekke kunnen komen. Er worden dan ook maatregelen getroffen wanneer dit niet het geval is als gevolg van de werkzaamheden.