7.3.5 Hoogwaardig herbestemmen van materialen

Passend bij de circulaire doelstelling wordt gestreefd naar het hoogwaardig herbestemmen van vrijkomende materialen. Hoogwaardig herbestemmen houdt in dat de grondstof zodanig wordt verwerkt, dat het in eenzelfde (of wellicht een betere) toepassing kan worden gebruikt. Hierbij wordt voor alle type materialen die zich nu in het projectgebied bevinden (bijvoorbeeld asfalt, klinkers, lantaarnpalen, fundering, schuurtjes, bomen, kabels, leidingen, verkeersborden en constructies) onderzocht in hoeverre het mogelijk is om deze te hergebruiken. In het detailontwerp wordt dit verder uitgewerkt.