Woon-, werk- en recreatiefunctie

Woon- en werkfunctie

Woningen nabij de Crobsche Waard zijn hoofdzakelijk gelegen op of langs de Waalbandijk. Ter hoogte van de Waal bij Haaften bevinden enkele woningen zich ook buitendijks (op de dijk). In de uiterwaarden van de Crobsche Waard zijn geen woningen gelegen. In het midden van de uiterwaard ligt het steensfabrieksterrein van Wienerberger. Ten zuiden van het terrein bevindt zich het Waardmanshuis. Enkele percelen grenzend aan de Waalbandijk ter hoogte van Hellouw worden gebruikt voor akkerbouw en grasland.

Als gevolg van de herinrichting worden geen woningen fysiek aangetast en blijft het uitzicht vanaf de woningen op de rivier behouden. Ook de werkfunctie van het gebied blijft behouden. Er vinden geen ingrepen plaats op het steenfabrieksterrein of ter hoogte van het Waardmanshuis. Agrarische gronden worden niet fysiek aangetast door de ingrepen in de uiterwaard. Er zijn geen aandachtspunten voor de woon- en werkfunctie als gevolg van de herinrichting.

Recreatiefunctie

In de Crobsche Waard is een ijsbaan (IJsclub de IJsvogels) gelegen. Er lopen diverse wandelpaden o.a. langs de Waal en de zuidelijke plas; “de beslagput”. Naast de ijsbaan is een kleine parkeerplaats van waaruit men de twee wandelroutes kan starten. Een deel van het krekengebied is vanwege de waterstand niet toegankelijk. Tot slot zijn er in de voormalige zwembadput vissteigers gelegen in gebruik door hengelsportvereniging de Elft uit Haaften.

Als gevolg van de herinrichting blijft de toegang tot de Waal behouden en kunnen de schaatsbaan en de vissteigers in functie blijven. Ook blijven wandelmogelijkheden aanwezig.