7.1.4 Versterken met grond aan de buitenzijde

Het versterken van de dijk aan de buitenzijde werkt net iets anders.

Figuur 7.4  Werkwijze buitenwaartse grondoplossing