4.2.5 Bekleding

De dijk wordt voorzien van een bekleding om het grondlichaam te beschermen tegen golven aan de rivierzijde en overslaand water aan de landzijde. De bekleding van de dijk is in principe opgebouwd uit een grasmat met daaronder een kleilaag. Op sommige plekken wordt het buitentalud voorzien van een steenbekleding. Een steenbekleding kan nodig zijn omdat de rivier op deze locaties een hoge stroomsnelheid heeft. Dit geldt bijvoorbeeld bij de Kaap van Haaften. Als de ervaring van de beheerder leert dat zich op een locatie veel drijfvuil verzamelt dat een grasbekleding kan beschadigen wordt ook vaak gekozen voor steenbekleding. Om deze reden wordt bij de Kerkewaard en bij Xella steenbekleding aangebracht.

Binnen het project worden de huidige bekledingen nauwkeurig beoordeeld op de kwaliteit van de grasmat en de dikte en kwaliteit van de kleilaag. Indien deze niet voldoen aan de eisen wordt een nieuwe kleilaag met grasbekleding aangebracht. Van de aanwezige steenbekledingen wordt beoordeeld of deze voldoen en kunnen worden gehandhaafd. Indien ze niet voldoen wordt gekeken of er in de nieuwe situatie ook een steenbekleding noodzakelijk is.