6.3 Herwijnense Bovenwaard

De Herwijnense Bovenwaard is een uiterwaard gelegen ten zuiden van Herwijnen aan de Waal. Het gebied bestaat uit afwisselend plassen in een extensief beheerd terrein met bosschages en ruigtevegetatie in het oosten en een westelijk deel met een agrarische functie (zie figuur 6.13). De plassen zijn ontstaan door de winning van klei in de vorige eeuw.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.13 Ligging Herwijnense Bovenwaard