Dijkvak 7d

In onderstaande kaart zijn de ingrepen voor dijkvak 7d te zien.  Voor een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking  en de stand van zaken van de ontwikkelkansen: klik hier

In de plankaart / dijkontwerpkaart (zie kaartenbijlage 4) zijn de ingrepen voor dijkvak 7d te zien. Een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking en de stand van zaken van de ontwikkelkansen is opgenomen in de factsheet van dijkvak 7d. De factsheets zijn opgenomen in de bijlage.