4.2.2 Hoogte van de waterkering

De hoogte van de waterkering is ontworpen op een overslagdebiet van 10 liter per seconde per strekkende meter bij maatgevende omstandigheden. Overslaand water is water dat door golfslag over de waterkering heen slaat. Bij grote hoeveelheden water kan de dijk eroderen waarna de dijk kan doorbreken. De dijk wordt dusdanig ontworpen dat er gemiddeld 10 liter per seconde (per strekkende meter) over de waterkering slaat. Bij ontwerpen van de waterkering dient ervoor gezorgd te worden dat de dijk over 50 jaar ook nog hoog genoeg is. In het ontwerp is daarom rekening gehouden met hogere waterstanden op de rivier door klimaatverandering, met het dalen van de bodem en zettingen van de dijk.

De locatie van de nieuwe dijk heeft invloed op de zettingen van de dijk. Bij een buitenwaartse versterking wordt er een nieuwe dijk gebouwd op grond die nog niet eerder belast is geweest. De zettingen zijn hier dus groter dan wanneer de dijk op de huidige locatie wordt versterkt. In verband met de grotere zettingen wordt de dijk bij een buitenwaartse versterking met een grotere overhoogte opgeleverd.

Bij het ontwerpen van de hoogte van de dijk worden drie definities gehanteerd: de ontwerphoogte, de opleverhoogte en de aanleghoogte. De ontwerphoogte is de hoogte die de dijk over 50 jaar minimaal moet hebben, de aanleghoogte van de dijk is de hoogte die de dijk heeft tijdens de aanleg van de dijk. De opleverhoogte is de hoogte van de dijk nadat de werkzaamheden zijn afgerond. De opleverhoogte is dus inclusief de overhoogte voor zettingen. In het Projectplan wordt gecommuniceerd op basis van de opleverhoogte aangezien dit het beste de impact op de omgeving weergeeft. In onderstaande afbeelding worden de verschillende hoogtes geïllustreerd.

Figuur 4.16 Toelichting ontwerphoogte opleverhoogte

De hoogteopgave is niet op iedere locatie hetzelfde omdat er variatie is in de hoogte van de huidige dijk. Over het grootste deel van de dijk is de ophoging beperkt tot maximaal 25 cm. Op enkele trajecten is de ophoging wat groter, namelijk tussen de 25 en 50 cm. Zie voor de ophoging de onderstaande kaart (Analyse toename hoogte).

Figuur 4.17 Hoogte DO ten opzichte van bestaande hoogte

Omdat een overslagdebiet van 10 liter per seconde per strekkende meter wordt geaccepteerd moet het binnentalud van de dijk worden beschermd tegen erosie. De bescherming wordt gevormd door een grasbekleding op een kleilaag. De huidige kleilaag met grasbekleding wordt beoordeeld en op locaties waar de kleilaag niet voldoet wordt deze vervangen door een nieuwe kleilaag van voldoende dikte en kwaliteit. Een mogelijk alternatief hiervoor is de zogenoemde 'clay liner'. Dit is een dunnere afwerklaag van de dijk als alternatief voor een dikke kleilaag. Een geo-clay liner bestaat uit een dubbele laag geotextiel waartussen cellen met daarin klei is genaaid. Zie hiervoor ook paragraaf over innovaties.