7.2.1 Langsconstructie als dijkversterking – damwand

Het plaatsen van een damwand gaat als volgt:

Figuur 7.5  Werkwijze langsconstructie - damwand