5.5 Recreatie en medegebruik

Figuur 5.5 Recreatie en medegebruik

Het recreatief gebruik op de dijk wordt met het nieuwe ontwerp teruggebracht en waar mogelijk verbeterd voor fietsers en wandelaars. Hieronder is beschreven hoe wordt omgegaan met de aanwezige horeca en verblijfsfuncties/recreatiepunten en hoe de recreatieve routes en het gebruik van de dijk worden ingepast in het ontwerp. In bovenstaande afbeelding is te zien waar o.a. recreatiepunten, horeca, fietsroutes en struinpaden zijn bedacht.

Horeca en verblijfsfuncties

Er bevinden zich momenteel 26 officiële recreatieplekken langs de dijk. Dit zijn veelal bankjes langs de dijk, waarop recreanten kunnen uitrusten met een mooi uitzicht op de rivier of een bijzondere plek in het achterland. De recreatieplekken langs de dijk worden teruggebracht, gebaseerd op de uitgangspunten van de Gastvrije Dijk en het Linielandschap. Daarbij is per rustpunt de omvang en locatie beoordeeld op basis van een viertal criteria:

  • Kenmerk van de plek

  • Specifieke waarde

  • Aansluiting op de omgeving

  • Capaciteit

De meeste recreatieplekken worden aan de hand van deze criteria verplaatst, omdat zij op een andere locatie beter tot hun recht komen. Dat kan gaan om een verschuiving van 20 meter, een verplaatsing van de binnenzijde van de dijk naar de buitenzijde van de dijk of om een grotere verplaatsing van bijvoorbeeld een paar honderd meter. Hier is ook rekening gehouden met de verdeling van de recreatiepunten over de dijk. De nieuwe locaties zijn weergegeven op bovenstaande kaart.

Op drie strategische plekken langs de dijk wordt een boulevard of een tribune gerealiseerd. Het gaat daarbij om de Kaap van Haaften, de schaardijk bij ’t Terp en het Heuffterrein. De relatie tussen rivier en dorp wordt op deze manier verder versterkt. Een andere verbijzondering bevindt zich ter hoogte van de pont naar Brakel. Hier wordt op de oorspronkelijke plek een redoute gerealiseerd. Bij boulevards, tribunes en bij de redoute wordt naast het aanbrengen van een recreatieplek ook ruimte gereserveerd voor een stalletje. Deze zou bij zonnige dagen gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld een foodtruck.

De huidige horeca en verblijfsvoorzieningen aan de dijk blijven allemaal behouden. Het gaat hierbij om camping de Zwaan, Restaurant Oud Vuren, Herberg de Swaen, de horeca en het toeristisch overstappunt (TOP) bij Fort Vuren, de B&B bij Frissenstein en B&B de Kever.

Recreatieve routes en gebruik

Bij de dijkversterking wordt een nieuw wegprofiel gerealiseerd op de weg. Dit profiel heeft als doel gastvrij te zijn voor fietsers. Met de realisatie van de Gastvrije Dijk wordt een recreatieve route tussen Nijmegen en Gorinchem versterkt.

Langs de route worden zoals aangegeven meerdere recreatieplekken teruggebracht. In aansluiting op de uiterwaarden worden enkele van deze plekken voorzien van een trap die aansluit op een al aanwezige route in de uiterwaarden. Mede met de opgave in de uiterwaarden worden onderzocht of het netwerk van paden verder kan worden uitgebreid. Wanneer er wel een route in de uiterwaarden aanwezig is maar geen toegang vanaf de dijk, is gekeken of de beheerpaden aan kunnen sluiten op deze route. Daarnaast worden op de dijk zogenaamde 'Waalzuilen' geplaatst om deze connectie te verduidelijken. De voorgestelde locaties voor de Waalzuilen zijn op bovenstaande kaart te zien.