7.2.2 Langsconstructie als dijkversterking diepwand

Wanneer er zeer weinig ruimte is wordt gekozen voor versterken met een diepwand. Dit gaat als volgt:

Figuur 7.6  Werkwijze langsconstructie - diepwand