6.3.4 Effectbeoordeling Herwijnense Bovenwaard

De effecten worden in de volgende paragrafen beoordeeld op Mate van doelbereik, Effecten op de rivier, (Grond)water, Natuur, Landschappelijke, archeologische en cultuurhistorische waarden, Woon- werk en recreatiefunctie en Risico’s.