Dijkvak 13c

In onderstaande kaart zijn de ingrepen voor dijkvak 13c te zien.  Voor een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking  en de stand van zaken van de ontwikkelkansen: klik hier