Dijkvak 7e

In onderstaande kaart zijn de ingrepen voor dijkvak 7e te zien.  Voor een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking  en de stand van zaken van de ontwikkelkansen: klik hier