Dijkvak 5e

In onderstaande kaart zijn de ingrepen voor dijkvak 5e te zien.  Voor een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking  en de stand van zaken van de ontwikkelkansen: klik hier

In de plankaart / dijkontwerpkaart (zie kaartenbijlage 4) zijn de ingrepen voor dijkvak 5e te zien. Een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking en de stand van zaken van de ontwikkelkansen is opgenomen in de factsheet van dijkvak 5e. De factsheets zijn opgenomen in de bijlage.