6.4 Heuffterrein

Het Heuffterrein is een buitendijks gebied aan de Waal (zie figuur 6.28). Het terrein ligt aan de zuidzijde van het dorp Vuren in de gemeente West Betuwe. Het gebied is 14,2 ha groot en omvat de locatie van een voormalige steenfabriek. Aan de westzijde wordt het Heuffterrein begrensd door de Hondswaard, een natuurgebied in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. Aan de noordzijde van het gebied bevindt zich een bedrijfsperceel dat decennialang door het bedrijf BUKO Bouwsystemen is gebruikt.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.28 Ligging Heuffterrein

Vanaf 2010 is door verschillende partijen gewerkt aan een nieuwe invulling van het terrein. In 2013 lag er een schetsontwerp dat breed werd gedragen en unaniem door de gemeenteraad is omarmd. De pijlers onder dat schetsontwerp zijn het versterken van de natuurwaarden, het vergroten van de recreatiemogelijkheden en de bouw van een beperkt aantal woningen. Om diverse redenen is dat schetsontwerp niet gerealiseerd.

In het kader van de dijkversterking heeft Waterschap Rivierenland in februari 2019 het terrein van BUKO aangekocht. Door deze aankoop ontstaan extra kansen voor een integrale aanpak van het Heuffterrein; het verbinden van Vuren met de Waal, het versterken van natuurwaarden en op termijn de ontwikkeling van een beperkt aantal woningen. Met een kerngroep van de samenwerkende partijen Gemeente West Betuwe, Klop Beheer, Waterschap Rivierenland en Provincie Gelderland worden plannen uitgewerkt.

Vertegenwoordigers van bewoners van de dijk, uit Vuren en overige belanghebbenden zijn via een begeleidingsgroep bij deze gebiedsontwikkeling betrokken.