4.2.6 Langsconstructies

Op de kaart zijn zones aangegeven waarin langsconstructies worden geplaatst ten behoeve van de stabiliteit (waterveiligheid). Het betreft damwandconstructies, al dan niet met een verankering, of betonnen diepwanden. De constructie wordt in beginsel verwerkt onder het toekomstige maaiveld, waardoor de bovenzijde van de constructie niet zichtbaar is. De keuze voor het type constructie (staal of beton) is nog niet overal gemaakt. Stalen constructies hebben de voorkeur in verband met de veel lagere kosten. Betonnen (zelfstandig kerende) constructies worden toegepast als er geen ruimte is voor de machines waarmee de stalen constructies en de verankering worden gemaakt.

De stalen constructies worden indien nodig voorzien van een verankering. Hierdoor vervormt de constructie minder en kan er met minder staal worden ontworpen. De ankers worden in de ondergrond aangebracht en aan de bovenzijde van de damwand vastgemaakt. De locaties van de ankers worden nog ontworpen in een latere fase. Het heeft hierbij de voorkeur om deze niet onder bebouwing aan te brengen.

De exacte locaties van de langsconstructies zijn nog niet bepaald. In de kaarten behorende bij het projectplan zijn derhalve constructiezones gehanteerd. Mogelijk moet een constructie ook worden verankerd. Deze ankers kunnen (ondergronds) buiten de constructiezone vallen. De exacte locatie en of er ankers nodig zijn wordt in de laatste detaileringsslag bepaald en hangt o.a. af van de maakbaarheid ter plekke en de effecten op de omgeving.