Dijkvak 2c

In onderstaande kaart zijn de ingrepen voor dijkvak 2c te zien.  Voor een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking  en de stand van zaken van de ontwikkelkansen: klik hier 

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Interactieve kaart (Esri)