Dijkvak 3b

In onderstaande kaart zijn de ingrepen voor dijkvak 3b te zien.  Paragraaf 3.3.6 gaat in op de variantafweging voor dit dijkvak. Voor een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking  en de stand van zaken van de ontwikkelkansen: klik hier

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Interactieve kaart (Esri)