4.2 Ontwerpkeuzes waterveiligheid

Voor de dijkversterking zijn diverse ontwerpkeuzes gemaakt ten aanzien van waterveiligheid. Dit zijn beschrijvingen van o.a. hoogte, stabiliteit, pipingmaatregelen en bekleding. De gedetailleerde uitgangspunten zijn opgenomen in de Technische Uitgangspunten en Ontwerpnota Waterveiligheid (Graaf Reinaldalliantie, 2020).