4.1.4 Uiterwaardenpark

Omdat in het dijkontwerp op plekken gekozen is voor een buitendijkse versterking, ligt er vanuit het project een opgave voor rivier- en natuurcompensatie. Deze opgave is aangegrepen om te komen tot een herinrichting van een viertal uiterwaarden langs het dijktracé. Figuur 4.14 geeft een overzicht van de rivier- en natuurcompensatie in de uiterwaarden Woelse Waard, Heuffterrein, Herwijnense bovenwaard en Crobsche waard. In de uiterwaarden zijn verschillende voorzieningen zoals struinpaden, uitkijkpunten en parkeerplaats voorzien. In hoofdstuk 5 wordt hier nader op ingegaan.

Figuur 4.14 Overzicht uiterwaardenpark