Dijkvak 5c

In onderstaande kaart zijn de ingrepen voor dijkvak 5c te zien.  Voor een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking  en de stand van zaken van de ontwikkelkansen: klik hier

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

Externe plugin van derde partij voldoet mogelijk niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen.

Interactieve kaart (Esri)

In de plankaart / dijkontwerpkaart (zie kaartenbijlage 4) zijn de ingrepen voor dijkvak 5c te zien. Een nadere toelichting van de effecten van de dijkversterking en de stand van zaken van de ontwikkelkansen is opgenomen in de factsheet van dijkvak 5c. De factsheets zijn opgenomen in de bijlage.