Aandachtspunten conditionering

Kabels en leidingen

In de Crobsche Waard lopen van oost naar west kabels en leidingen naar het bedrijfsterrein (zie kabels en leidingen kaart hieronder). Er zijn geen ingrepen voorzien op deze kabels en leidingen. Vanuit kabels en leidingen zij er derhalve geen risico’s voorzien.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.11  Kabels en leidingen

Niet gesprongen explosieven

In het kader van de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg heeft vooronderzoek naar conventionele explosieven plaatsgevonden [Bombs Away, 2015]. Op basis van het onderzoek is bepaald of en zo ja waar er sprake is van een risico op het aantreffen van explosieven. Er zijn ingrepen voorzien in gebieden die verdacht worden van dumpmunitie. Op deze locaties is vervolgonderzoek door middel van oppervlakte en/of dieptedetectie nodig voordat de realisatie start.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Figuur 6.12 Niet gesprongen explosieven

Eigendommen

Het grootste deel van de gronden is van het bedrijf in de uiterwaard en van een stichting. Een klein deel in het noorden van het plangebied is in privé eigendom. De voorziene geul bevindt zich op gronden die in eigendom zijn van het bedrijf.

De voorziene geul bevindt zich op gronden die in eigendom zijn van Wienerberger.

Risico’s waterveiligheid

Gezien de afstand vanaf de geulen tot de dijk hebben worden er geen significante effecten op de waterveiligheid verwacht. Bij het dijkontwerp is bovendien rekening gehouden met de ligging van de geulen. Daarmee heeft de herinrichting van de Crobsche Waard geen gevolgen voor waterveiligheid.