Doelbereik

Bijdrage benodigde riviercompensatie

Ten behoeve van het bepalen van de rivierkundige effecten heeft modelonderzoek plaatsgevonden. De herinrichting van de Crobsche Waard levert een bijdrage in het compenseren van het opstuwende effect van de dijkversterking Tiel – Waardenburg.

Beschikbaarheid grond ten behoeve van dijkversterking

Wettelijk mag de mate van bodemverontreiniging niet toenemen bij een toepassing (standstill principe). Dat betekent dat er geen negatief effect op de bodem magontstaan als gevolg van de ingrepen in de uiterwaarden.

Het materiaal dat vrijkomt bij het verdiepen en verlengen van de geul is opgenomen in het grondstromen plan (zie par. 7.3.1).

Wensen ensembles/gemeente in het kader van de Dijk is van ons allemaal

In het inrichtingsplan wordt invulling gegeven aan recreatie in de Crobsche Waard. Er zijn diverse struin- en/of klompenpaden voorzien ter hoogte van Haaften en Hellouw, waardoor ook een rondje te maken is. Daarnaast worden er een uitkijkpunt en een plukbos gerealiseerd. De vissteiger wordt toegankelijk gemaakt voor rolstoelen en er worden aanvullende vislocatie gecreëerd. Er wordt positief invulling gegeven aan een groot aantal wensen vanuit de omgeving.

De wens voor een natuurlijke zwemlocatie in de Crobsche Waard past echter niet binnen het beleid van de gemeente West Betuwe. Dit heeft te maken met het feit dat de gemeente van mening is dat er binnen de gemeente voldoende locaties met openbaar zwemwater zijn en de gemeente geen eigenaar is. Daarnaast hebben de huidige eigenaren niet de intentie om de benodigde voorzieningen en beheer van het zwemwater te organiseren. Ook is de wens voor meer doorstroming van water in het noordelijke deel van de uiterwaard niet in het inrichtingsplan opgenomen omdat daar nu geen initiatiefnemer en financiering voor beschikbaar is. De mogelijkheden voor meer doorstroming worden mogelijk in de toekomst opgepakt door Rijkswaterstaat Oost-Nederland in het Kaderrichtlijnwater programma.