3. Totstandkoming van het ontwerp

Hoofdstuk 3 gaat in op de totstandkoming van het ontwerp van de dijkversterking. Er is een toelichting gegeven van de werkwijze (paragraaf 3.1) en het vastgestelde voorkeursalternatief (paragraaf 3.2). Het hoofdstuk sluit af met een beschrijving van de weg naar het Definitief Ontwerp (paragraaf 3.3).