2.2 Visie op een leefbare dijk

Daarnaast vormt de leefbaarheid van de dijk een belangrijk element van het ontwerp. Al vanaf 2014 zijn bewoners betrokken bij het ontwerp van de nieuwe dijk (zie paragraaf 2.2.1). De handreiking Ruimtelijk kwaliteit was het startpunt voor het ontwerp (zie paragraaf 2.2.2). De koers van de dijk en het gebied waarin de dijk gelegen is zijn bepalend geweest voor de visie rondom de leefbaarheid (zie paragraaf 2.2.3 en 2.2.4). Ook is vanaf vroeg in de verkenningsfase gestuurd op duurzaamheid in het ontwerp van de dijk (zie paragraaf 2.2.5).

Figuur 2.10  Foto van de dijk