3.3 De weg van VKA naar DO: een slanker ontwerp

Deze paragraaf beschrijft hoe het voorkeursalternatief verder is uitgewerkt tot het Definitief Ontwerp van de dijkversterking.

Figuur 3.3 Foto van de dijk